srijeda, 24. ožujka 2010.

Dolazi proljeće......spring is coming

U Zadru živi i radi jedna jako kreativna žena, Elvira Katić, koja uvijek ima dobre ideje...kako proljeće polako stiže, sjetila sam se njezinih cvjetova od papira i grana od starih novina i napravila slične:

In Zadar, lives and works a very creative woman, Elvira Katic, who always has good ideas ...as spring slowly arrives, I remembered her paper flowers and branches of old newspapers and made similar.

A ovo su slike koje su mi poslužile kao uzor..These are images that I have served as a model: