srijeda, 17. veljače 2010.

Knjige...Books...

Upravo sam pročitala „Djevojku koja se igrala vatrom“ (drugi dio trilogije Millennium) Stiega Larssona i „Puhača stakla s Murana“ Marine Fiorato.
O megapopularnom Larssonu mogu reći da je čudno da jedan novinar napiše knjigu od 628 stranica! i očekuje da ona stalno zaokuplja čitateljevu pozornost...da je skratio prvi dio bar na polovicu...da je razradio bar neke likove upola koliko Lisbeth...mhm...da nije izuzetnog lika Lisbeth Salander ne bih uopće pročitala knjigu do kraja (što vrijedi i za „Muškarce koji mrze žene“)...

Što se druge knjige tiče, iako ne volim ljubavne priče, ovu sam uzela zbog priče o Muranu i – nisam pogriješila. Istina, ljubavna priča je uobičajeno nategnuta i nezanimljiva, ali ostatak knjige je čitljiv prikaz života Venecije i Murana u prošlosti te života puhača stakla.
I just read Stieg Larsson 's book "The girl who played with fire" (the second part of the trilogy Millennium) and „The Glassblower of Muran " Marine Fiorato.
About sensation Larsson I can say only that it is strange that a journalist writes a book of 628 pages! and expected that it always attracts the reader's attention ... that at least the beginning of shortened in half.. that at least some of the characters described by half as good as Lisbeth...mhm ... ... that is not exceptional character Lisbeth Salander would not even read the book to end (which applies to "Men who hate women ")...
What other book are concerned, although I do not like love stories, this I took becouse of the story of Murano, and - I did not made a mistake. True, the love story is usually tighter and uninteresting, but the rest of the book is readable display life of Venice and Murano in the past and living glassblowers.